เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไอคอนโฮม เรียลเอสเตท จํากัด

เราเป็นผู้นําการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ครบวงจร อาทิเช่น ฝากขาย รับซื้อ จํานอง อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งดูแลโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี พร้อมทั้งทีมงานการตลาดยุคใหม่ ที่จะทําให้ทรัพย์ของคุณ เข้าถึงผู้ซื้อ มากขึ้น และฝ่ายขายมากประสบการณ์ที่จะมาช่วยคุณดูแลการขายอย่างมืออาชีพ
ติดต่อเราทันที : 021307518


นโยบายของเรา

1. เรามุ่งเน้นการบริการที่ซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์เป็นส่วนหนึ่งในรากฐานของการทํางาน ในวงการอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเราให้ความสําคัญเป็นอย่างมาก

2. เรามุ่งหน้าก้าวนําการตลาดยุคใหม่

เราให้ความสำคัญกับสื่อโฆษณาออนไลน์เป็นอันดับหนึ่ง และก้าวพัฒนาสื่อโฆษณาแพลทฟอร์มใหม่ตลอดเวลา

3. เรามุ่งนำพัฒนาบุคคลากรคุณภาพ

เราให้ความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าเป็นหลัก

ติดต่อเราทันที : 021307518