ทีมงานของเรา

คุณ ลักษณพร (คุณตุ๊ก)

MD

รหัสเจ้าหน้าที่ : ICON01

54

จำนวนทรัพย์ที่ดูแล
คุณ จารุมาลย์ (คุณเก่ง)

Sale Executive

รหัสเจ้าหน้าที่ : ICON02

41

จำนวนทรัพย์ที่ดูแล
คุณ พิมมาดา (คุณนก)

Sale Executive

รหัสเจ้าหน้าที่ : ICON08

120

จำนวนทรัพย์ที่ดูแล
คุณ สิริพร (คุณหมวย)

Sale Executive

รหัสเจ้าหน้าที่ : ICON09

81

จำนวนทรัพย์ที่ดูแล
คุณ ภูริตา (คุณนุช)

Sale Executive

รหัสเจ้าหน้าที่ : ICON14

10

จำนวนทรัพย์ที่ดูแล
บริษัท ไอคอนโฮม เรียลเอสเตท จำกัด

Sale Executive

รหัสเจ้าหน้าที่ : iconhome

132

จำนวนทรัพย์ที่ดูแล