ทีมงานของเรา

คุณ ลักษณพร (คุณตุ๊ก)

MD

รหัสเจ้าหน้าที่ : ICON01

67

จำนวนทรัพย์ที่ดูแล
คุณ พิมมาดา (คุณนก)

Sale Executive

รหัสเจ้าหน้าที่ : ICON08

125

จำนวนทรัพย์ที่ดูแล
คุณ ภูริตา (คุณนุช)

Sale Executive

รหัสเจ้าหน้าที่ : ICON14

12

จำนวนทรัพย์ที่ดูแล
บริษัท ไอคอนโฮม เรียลเอสเตท จำกัด

Sale Executive

รหัสเจ้าหน้าที่ : iconhome

132

จำนวนทรัพย์ที่ดูแล